مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان دخترانه دانشگاه شیراز

leader98

ارتباط با دبستان دخترانه دانشگاه شیراز

مکاتبات ضروری والدین:

وب سایت دبستان دخترانه دانشگاه شیراز به صورت شبانه روزی آماده دریافت پیام ها یا نقطه نظرات شما درباره مسائل آموزشی، پرورشی و فوق برنامه مدارس است. این پیامها مستقیما در اختیار مدیر دبستان دخترانه دانشگاه شیراز قرار می گیرد و پیگیری لازم بعمل خواهد آمد. درصورت تمایل به دریافت پاسخ ازطرف مدیریت،لطفاشماره همراه یا ایمیل خودرا وارد نمایید.

 

لطفا نام خود را وارد نمایید
لطفا آدرس ایمیل خود را به درستی وارد نمایید
Invalid Input
Please write a subject for your message.

0/400

لطفا پیام خود را وارد نمایید
کد وارد شده نامعتبر است