مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان دخترانه دانشگاه شیراز

leader98

تحصیل علم بالاترین عبادت است

جشن قرآن

جشن قرآن پایه اول با همکاری کادر اجرایی در نمازخانه دبستان برگزار شد

جشن شکوفه ها

جشن شکوفه های پایه اول در تاریخ هجدهم شهریور ماه و قبل از شروع ماه محرم در محوطه دبستان برگزار شد

 

 

بازگشایی دبستان

بازگشایی مدرسه با همکاری کادر اجرایی دبستان به خوبی انجام شد

 

 

روز جهانی کودک و صبحانه همگانی

در روز جهانی کودک دانش آموزان عزیز در طبیعت زیبای مدرسه صبحانه سالم دور همی داشتند و بادکنک های زیبای خود را به آسمان فرستادند...