پیش ثبت‌نام پایه اول 1401-1400(ویژه فرزندان دانشگاهی)

اطلاعات اصلی
نام خود را وارد نمایید
کد ملی را بدون فاصله یا خط تیره وارد نمایید
نام خانوادگی خود را وارد نمایید
الزامی
نام پدر را وارد نمایید
اطلاعات فرعی
محل صدور شناسنامه
Invalid Input
Invalid Input
الزامی
الزامی
ورودی نامعتبر
الزامی
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
محل سکونت: استان فارس، شهر شیراز،
الزامی
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

لینک کانال واتساپ مدرسه