پیش ثبت‌نام پایه اول 1401-1400

اطلاعات اصلی
نام خود را وارد نمایید
کد ملی را بدون فاصله یا خط تیره وارد نمایید
نام خانوادگی خود را وارد نمایید
الزامی
نام پدر را وارد نمایید
اطلاعات فرعی
محل صدور شناسنامه
Invalid Input
Invalid Input
الزامی
الزامی
ورودی نامعتبر
الزامی
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
محل سکونت: استان فارس، شهر شیراز،
الزامی
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

لینک کانال واتساپ مدرسه