مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان دخترانه دانشگاه شیراز

leader98

افتخارات علمی و پژوهشی

c1f2d276-933e-43ed-8330-86d86954cb49.jpga0b71936-4fc9-4636-b33a-0ef73bfcf6c2.jpg9f6bb309-b491-4824-b77f-70bf6b25a806.jpg9bb641c6-9124-4101-b9e3-2eea0f7957f4.jpg9b6017eb-bf32-457b-a2ee-6da4a09a97d8.jpgd1ad0033-3e1c-4582-95f4-759fc5588397.jpg

 

 

برگزیدگان المپیاد علوم ، ریاضی و انرژی های نو - مرحله اول

DSC_0087 (Copy).JPG