مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان دخترانه دانشگاه شیراز

leader98

افتخارات ورزشی

مقام چهارم ناحیه در مسابقات شطرنج

IMG-20190121-WA0012 (Copy).jpg

IMG-20190121-WA0011 (Copy).jpg