فعالیتهای فوق برنامه: خوشنویسی

سرکار خانم سکینه سوداگر مربی خوشنویسی  تمام پایه ها 

دارای فوق ممتاز خوشنویسی از انجمن ایران و هنرجوی استادی خط ثلث و مربی فن آوری کلاس ششم 

در کلاس های خوشنویسی علاوه بر جزوه ، نکات خوشنویسی آموزش داده می شود . در هر جلسه تمام دروس روی تخته آموزش داده شده و اشکالات دانش آموز بر طرف می شود . سپس تمام مشق ها بازدید شده و نمرات بچه ها داده می شود و هر جلسه دانش آمورانی که زیبا نوشته باشند کارت امتیاز داده می شود . 

.در کلاس اول آموزش خوشنویسی همراه با نقاشی می باشد . از کلاس پنجم آموزش خط درشت به دلخواه دانش آموزان داده خواهد شد .

در ماه اسفندطی چند جلسه مهارت های زندگی ، پولک دوزی و بافتنی با قلاب آموزش داه می شود و نمایشگاه برگزار می گردد . 

خلاقیت خوشنویسی  :

در کلاس خوشنویسی بچه ها به دو گروه تقسیم ده ، تعدادی معلم و تعدادی دانش آموز که وظیفه معلم بازبینی مشق های دانش آموز هستو تصحیح کردن آن . سپس در آخر اسفند به هر دو گروه چنانچه پیشرفت کرده باشند کارت 100 امتیازی داده می شود

فن آوری ششم :

 طی پنج ماه خیاطی و بافتنی آموزش داده می شود . این آموزش در کتاب خیاطی با تکه های پارچه انجام می گیرد . 

در کلاس علاوه بر آموزش روی پارچه کار بر روی نمد انجام می شود و دانش آموزان کیف های بزرگ با تزیین درست می کنند .

بنا بر نظر دانش آموزان شال گردن ، کیف ، سبد ، لباس عروسک ، کلاه و .... آموزش داده شده  نمایشگاه فن آوری برگزار می گردد . 

 

IMG_9063 (Copy).JPG

IMG_9062 (Copy).JPG

IMG_9061 (Copy).JPG


چاپ