آموزش مهارت گل کاری

آموزش مهارت گل کاری مربوط به درس مهارت زندگی با حضور مربی مربوطه و مدیریت محترم دبستان و  با کمک باغبان مهربان  انجام شد - سه شنبه 13 آذر ماه 

 

IMG_9332 (Copy).JPGIMG_9336 (Copy).JPG

IMG_9344 (Copy).JPG

IMG_9330 (Copy).JPG

 

 

IMG_9328 (Copy).JPG


چاپ