کاوش گری ساخت رد پای یک جاندار - پایه پنجم خانم بوترابی

 کار گروهی - ساخت رد پا و مجسمه پایه پنجم

 

IMG-20181203-WA0042 (Copy).jpg

IMG-20181203-WA0040 (Copy).jpg

IMG-20181203-WA0044 (Copy).jpg

IMG-20181203-WA0043 (Copy).jpg


چاپ