جلسه آموزش خانواده - مدرس : سرکار خانم حدیقه - چهارشنبه 14 آذرماه

 جلسه آموزش خانواده  با راهنمایی و تدریس سرکار خانم حدیقه در رابطه با سرزنش کردن 

 

IMG_9368 (Copy).JPG

IMG_9370 (Copy).JPG

IMG_9367 (Copy).JPG


چاپ