جلسه مدیریت محترم دبستان با آموزگاران پایه های چهارم ، پنجم و ششم

مدیریت محترم سرکار خانم مسندی در این جلسه در رابطه با موارد زیر آموزگاران عزیز را راهنمایی کردند  -چهارشنبه 14 آذر
نحوه ارائه کارنامه مستمر دانش آموزان 
 پیگیری مطالب مجلات رشد 
 
  مستمر بودن آموزش مهارت های زندگی
 
 
IMG_9350 (Copy).JPG
IMG_9351 (Copy).JPG
IMG_9349 (Copy).JPG

چاپ