جلسه مشاور با دانش آموزان پایه چهارم-شنبه 17 آذر

 موضوع این جلسه مهارت های زندگی- تحمل و تاب آوری بوده که سرکار خانم کارگر دانش آموزان عزیز را راهنمایی کردند 

IMG-20181209-WA0003 (Copy).jpg

IMG-20181209-WA0000 (Copy).jpg

IMG-20181209-WA0002 (Copy).jpg


چاپ