فعالیت های قرآنی

  روخوانی و روان خوانی  قرآن کامل ماهی یکبار در کلاس انجام می شود و همچنین طرح ملی حفظ که بصورت سراسری در کل کشورانجام می شود هر جلسه با دانش آموزان تمرین می شود و مورد تشویق مربی قرآن قرار می گیرند 

IMG-20181209-WA0016 (Copy).jpg

IMG-20181209-WA0015 (Copy).jpg

IMG-20181209-WA0013 (Copy).jpg

IMG-20181209-WA0014 (Copy).jpg


چاپ