برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان آذر ماه

دعوت از اعضاء انجمن اولیاء و مربیان و صحبت درباره موارد زیر 

چگونگی برگزاری مراسم جشن عبادت پایه سوم

برگزاری مراسم شب یلدا

کلاسهای تقویتی روزهای پنجشنبه 

IMG_0024 (Copy).JPG

IMG_0026 (Copy).JPG

IMG_0028 (Copy).JPG


چاپ