فعالیت ها و نمایشگاه قرآنی

 

۲۰۱۸۱۲۱۱_۱۰۰۷۲۳ (Copy).jpg

نقاشی قرآنی پایه دوم
 
Slider
 
کاردستی قرآنی پایه سوم
 
  
Slider
 
همخوانی قرآنی
 
 
حدیث  نبوی
 

 نقاشی  قرآن در کلاس


چاپ