برگزاری مراسم جشن خودکار در دبستان-سوم دی

مراسم جشن خودکار در محیط دبستان برگزار شد

با تشکری ویژه از اولیاء عزیزی که در برگزاری این جشن با ما همکاری مجدانه داشتند، اجرکم الی الله

 

IMG_0345 (Copy).JPG

Slider

چاپ