جلسه طرح شهاب با آموزگاران پایه چهارم و پنجم

IMG_1580 (Copy).JPG

IMG_1583 (Copy).JPG

IMG_1574 (Copy).JPG

 

 


چاپ