جلسه کارگاه آموزشی ویژه هسته ی مشاوران ناحیه 2 شیراز

جلسه سرکار خانم کارگر در سالن دارالقرآن اداره

WhatsApp Image 2019-02-23 at 9.04.55 AM(2).jpeg

WhatsApp Image 2019-02-23 at 9.04.55 AM(1).jpeg

WhatsApp Image 2019-02-23 at 9.04.54 AM.jpeg


چاپ