اردوی درون مدرسه ای - مشاهده اقیانوس با عینک سه بعدی

IMG_2140 (Copy).JPG

IMG_2141 (Copy).JPG


چاپ