در محضر قرآن شماره 13

gh6.jpg

🌺🌺🌺هوالشکور
در محضر قرآن شماره ۱۳
مورخ ۱۸ /۹۹/۰۲ سیزده رمضان
🌹ذکر نام پاک یزدان چون کنی
بهر دل خشتی ز آرامش زنی
🌹نام و یاد حضرت حق عالمی است
مایه آرامش هر آدمی است
🌺 آیه ۸۷ یوسف، یأس از رحمت الهی نشانه کفراست؛ هیچ صاحب ایمانی هیچگاه نمی تواند و نباید از خدا مأیوس و از رحمتش ناامید شود.
در روایتی امام صادق علیه السلام یکی از گناهان کبیره رایأس از رحمت پروردگار متعال دانسته‌اند.
🌺در آیه ۲۴ رعد‌؛ به صبر اشاره شده است، در سراسر قرآن تنها در مورد صابران اجر بی حساب مطرح شده است.همچنین در حدیثی از پیامبر می خوانیم صبر نسبت به ایمان به منزله سر برای بدن است.
خداوند به صابران وعده همراهی می دهد و می فرماید : «ان الله مع صابرین»
🌺آیه ۲۸ سوره رعد آدرس مهمی است که همه به دنبال آن هستند، «هدایت شدگان کسانی هستند که ایمان آورده و دلهایشان با یاد خدا آرام می‌گیرد، بدانید که تنها با یاد خدا دلها آرام میگیرد»
آرامش و آسایش دو عنوان جدای از هم هستند که در بین انسان های بیگانه با فرهنگ قرآن، این دو به یک معنا یا به جای هم گرفته می‌شوند، اما آسایش مفهومی مرتبط با جسم و تن دارد برخلاف آرامش که با روح و جان در ارتباط است. گمشده بشر آرامش است و خود به تجربه فهمیده که وسایل آسایش برای او آرامش نمی آورد، افرادی هستند که مجهزترین امکانات رفاهی را دارند اما دریغ از ذره ای آرامش و راحتی جان، در عوض افرادی هستند که با حداقل امکانات روزگار سپری می‌کنند اما شور و نشاط و صفا و صمیمیت و از همه مهمتر آرامش خاطر سراسر زندگی بیرون و وجود درونشان را لبریز کرده است.
خداوند می فرماید: کسی که به خدا رو کرد و به او ایمان آورد، یقین بداند که به آرامش واقعی خواهد رسید آرامشی که محال است آن را بتوان در غیر این آدرس پیدا کرد. امید است که همه ما به این آرامش الهی برسیم🙏🏻
🌺در آیه ۲۴ سوره ابراهیم عنوان كلمه" طیبه" که کلمه ای پایدار و با برکت است مطرح می‌شود و این کلمه از این آیه را تشبیه می‌کند به یک درخت تنومند و پربار، کلمه طیبه هر سخن پاک، رفتار پاک، رفتار مخلصانه است.
هر انسان پاکی مصداق این کلمه طیبه است. تفسیر این آیه کلمه طیبه را معصومین علیهم السلام عنوان نموده اند.
🌺🌺🌺التماس دعا