به اطلاع اولیاء ودانش آموزان عزیزمی رساند که فردا 14 مهرماه جشن عاطفه ها برگزارمی گردد.


چاپ