آلبوم قسمتی از فعالیت های آبان ماه

 

شورای دانش آموزی
مجمع عمومی انجمن
اربعین حسینی
مراسم 28 صفر
آماده سازی هدایا روز دانش آموز
مراسم روز دانش آموز
جشن هویج
Slider


چاپ