برگزیدگان مسابقات شطرنج مرحله ناحیه

IMG-02 (Copy).jpg

نفر اول مسابقات شطرنج - مرحله ناحیه

 

1110 (Copy).jpg

 


چاپ