ارسال نقاشی دانش آموزان به شهرداری جهت شرکت در مسابقات صلح جهانی

IMG-20191105-WA0021 (Copy).jpg

IMG-20191105-WA0020 (Copy).jpg

IMG-20191105-WA0019 (Copy).jpg

 

IMG-20191105-WA0017 (Copy).jpg

 


چاپ