آموزش بهداشت دهان و دندان با حضور دکتر کاظمی از مرکز بهداشت برای پایه ششم

IMG_6374 (Copy).jpg

IMG_6377 (Copy).jpg

IMG_6375 (Copy).jpg


چاپ