کسب مقام سوم شطرنج انفرادی ناحیه توسط دانش آموز دینا زره پوش

IMG-20200117-WA0072.jpg

IMG-20200117-WA0054.jpg


چاپ