مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان دخترانه دانشگاه شیراز

leader98

چگونه اضطراب کرونا را در کودکان کاهش دهیم؟

3.jpg

2.jpg

چگونه اضطراب کرونا را در کودکان کاهش دهیم؟

اضطراب در کودکان خودش را به شکل های مختلفی از قبیل: شب ادراری، لجبازی، بد خلقی، ناخن جویدن، بی خوابی، بهانه گیری، حالت تهوع و ... نشان میدهد.
اگر کودک شما در مدت اخیر قرنطینه دچار تغییر رفتار و خلق و خو شده نکات زیر میتواند کمک کننده باشد:

✔️درباره بیماری، خطرات آن و مرگ در مقابل کودکان صحبت نکنید.
✔️کودکان را از فضای مجازی و تلویزیون و اخبار دور نگه دارید.
✔️بیشتر از شبکه هایی که فیلم کمدی، کارتون های شاد، و موسیقی پخش میکنند استفاده کنید.
✔️اخبار را به صورت انفرادی و از طریق گوشی خود یا زمانی که کودک حضور ندارد دنبال کنید.
✔️به آنها درباره بهبود شرایط و اتمام شرایط فعلی امیدواری بدهید.
✔️در آغوش گرفتن، نوازش کردن، تمرینات تن آرامی (ماساژ کودک) و بوسیدن او در کاهش اضطراب بسیار موثرند.
✔️ترتیبی بدهید که حالا که کودک از دوستان خود و اجتماع دور است بتواند با دوستان خود یا افراد نزدیک خانواده تماس تصویری برقرار کند.
✔️ انتظارات خود را در خصوص تکالیف درسی کودک کاهش دهید، این نکته را مد نظر داشته باشید که شرایط کنونی یک شرایط استثنایی ست که وفق پیدا کردن با آن برای "همه ی" کودکان دشوار است، نه فقط کودک شما. از آنها انتظار نداشته باشید در انجام تکالیف مثل سابق باشند . ✍ناجی کارگر روانشناس بالینی دبستان دخترانه دانشگاه