در محضر قرآن شماره 6

download (1).jpg

🌸🌸🌸هوالغفور
درمحضرقرآن شماره ۶
مورخ ۹۹/۰۲/۱۱ ششم رمضان
🌹بندگان دربند خویشند از کسی یاری مخواه
🌹ازخدابايدبخواهي تامنِ اويت كند
و نیز بفرموده قرآن در سوره مبارکه زمر :
«الیس الله بکاف عبده» > آیا خداوند برای بنده اش کفایت نمی‌کند؟!!!

🌸در آیه ۱۴۹ سوره آل عمران به این نکته اشاره شده است که بدی های دیگران را افشا نکنید، بازی با آبروی افراد ممنوع است مگر برای ستاندن حقی از ظالم، در این آیه افشای بدی های دیگران را مجاز شمرده اند مگر برای دادخواهی و گرفتن حق از کسی که به شما ظلم کرده است .
🌸در آیه اول سوره مائده در مورد وفای به عهد می فرمایند :« به همه تعهد های خود پایبند باشید »که این عهد هم شامل عهدهای فردی و هم عهدهای اجتماعی است.
🌸 خداوند متعال در آیه ۱۲ سوره مائده به چهار شرط اساسی برای افرادی که قصد دارند در مسیر موفقیت قدم بردارند می پردازد، معیارهایی که با کسب آنها در زندگی می توانیم سرعت خود را برای رسیدن به قله های موفقیت در عرصه های فردی و اجتماعی چند برابر کنیم :
☘ اول نماز، با نماز می توانیم یاری و همراهی خداوند را از آن خود کنیم.
☘دوم زکات ،که پرداخت زکات آنقدراهمیت دارد که در کنار نماز آمده است.
☘سوم ایمان به انبیا و همچنین یاری آن‌ها با تبعیت از دستورات و توصیه های آنها در زندگی نیز یکی دیگر از شرایط همراهی و حمایت خداوند از ما می باشد که در این فراز به آن اشاره شده است .
☘چهارم کمک به خلق خداوند ، اگر می خواهد یاری خداوند را در تمام لحظات زندگی داشته باشد باید خود از یاری و کمک کردن به خلق خدا امتناع نورزد و همواره در رفع مشکلات مردم پیش قدم باشد .
ماه مبارک رمضان فرصت بسیار مناسبی برای فراهم آوردن این معیارها در زندگی ماست معیارهایی که دو نتیجه مهم و طلایی در زندگی ما به دنبال خواهند داشت در دنیا همراهی خداوند متعال را به ارمغان خواهد آورد و در سرای آخرت نیز پاداشی بسیار بزرگ به دنبال خواهد داشت .
🌸در آیه ۳۵ توسل و دستور به توسل عنوان گردیده توسل به معنای واگذاری و دست روی دست گذاشتن نیست، بلکه به معنای تاثیر گذاری خداوند بر هستی می باشد روی سخن در این آیه با افراد با ایمان است و به آنها دو دستور برای رستگار شدن داده شده است که اولاً تقوا پیشه کنید و دوما وسیله‌ای برای تقرب به خدا انتخاب نمایید که منظور از وسیله تقرب به خدا همین توسل است. رسیدن به آرامش روحی و روانی از جمله آثارو برکات توسل است.
انشاالله بایاد خدا دلهایمان به آرامش برسد.
🌸🌸🌸


چاپ