در محضر قرآن شماره 8

gh5.jpg

🌸🌸🌸هوالكريم
در محضر قرآن شماره ۸
مورخ ۱۳/ ۰۲/ ۹۹ هشتم رمضان
🌹بندگی کن تاکه سلطانت کنند
تن رها کن تا همه جانت کنند
🌹همچو سلمان در مسلمانی بکوش
ای مسلمان تا که سلمانت کنند
🌸خدای سبحان در آیات ۱۵۱ تا ۱۵۳ سوره انعام فرمان های ده گانه و اثرات آن را بر جامعه عنوان می‌کند .
☘هیچ چیز را شریک خدا قرار ندهید ☘به پدر و مادر خود نیکی کنید ☘ فرزندان خود را به خاطر فقر از بین نبرید☘ به اعمال زشت نزدیک نشوید خواه آشکار و خواه پنهان باشند☘ قتل نفس نکنید☘ نزدیک مال یتیم نشوید « مگر به قصد صلاح»☘ کم فروشی نکنید☘ هنگام داوری و قضاوت حق را بگویید ☘به عهد خود وفا کنید ☘راه مستقیم را بپیمایید و در راه های انحرافی گام بر ندارید .
🌸 آیه ۱۶۰ سوره انعام که به یکی از الطاف خداوند بر بندگان خود اشاره می کند و آن این است (خداوند عمل نیک را ده برابر پاداش می دهد و عمل زشت و گناه آن را جز به مثل خودش کیفر نمی دهد) بر این اساس راه بهشت بسیار هموار تر از راه دوزخ است همچنین در شیوه تربیتی اسلام تشویق ، ۱۰ برابر تنبیه است . پس یک درس برای تربیت فرزندان این است که : تشویق یکی از تاثیرگذارترین راهها و روش‌های تربیتی است و نکته دیگر این آیه این است که خداوند در پاداش با فضل خود رفتار می کند ولی در کیفر و عقوبت با عدل خود .!!!
🌸اراده حضرت رب الارباب در آیه ۸ سوره مبارکه اعراف آن است که ملاک سنجش اعمال حق است . در دنیا هم ملاک سنجش حق است لذا پسندیده است ، حق را بشناسیم و بر ملاک آن به افراد نمره دهیم نه اینکه بر پایه موقعیت اجتماعی و مقام یا ثروت آن افراد حق را به آنها نسبت دهیم .
در حدیثی پر معنا از امام صادق علیه السلام می خوانیم که : « مردم در دنیا با اموالشان تکریم می شوند حال آنکه در آخرت با اعمالشان » ، پس مراقبت بر اعمال و داشتن انصاف در تشخیص حق ، بسیار پسندیده است .
🌸چهار فرمان الهی در آیات «۲۳ تا ۳۵» همین سوره مبارکه آمده که ضامن رشد و سعادت انسان در دنیا و آخرت است . این فرمان ها که همگی با خطاب « یا بنی آدم » آغاز می‌شود از انسان می‌خواهد که با رعایت این نکات از گمراهی و سقوط در امان بماند . این اصول چهارگانه که همان پیوندهای خداوند با انسان است عبارتند از : ☘رعایت تقوا« آیه ۲۳ » ☘پیروی نکردن از شیطان «آیه ۲۷ تا ۳۰» ☘پیمودن مسیر اعتدال در زندگی و اجتناب و دوری از اسراف و زیاده روی «آیه ۳۱ تا ۳۴» و ☘پیروی از دستورات انبیای الهی« آیه ۳۵» می باشد که با رعایت همین چهار اصل ، زندگی دنیا و آخرت تضمین می گردد .
امید که خداوند متعال توفیق بندگی و اطاعت واقعی از فرامینش را به ما عطا فرمایند .


چاپ