دلیل لجبازی کودکان

4b31b734-4688-470c-8765-a16caa1e6f10.jpg🙆‍♀️🙆‍♂️دلیل لجبازی کودکان
✅ تثبیت استقلال: گاهی کودک دوست دارد به گونه‏ ای باشد که خودش می‏خواهد، نه آن گونه که شما می‏خواهید؛ زیرا احساس استقلال می‏کند؛ بنابراین، جایی برای نگرانی نیست.
❌سه سالگی به دلیل شکل گیری شخصیت "من" و مستقل کودک، اوج لجبازی است.
✅ جلب توجه: چنان سخن نگویید که کودک چنین موضعی بگیرد؛ او دوست دارد جلب توجه کند؛ پس به مخالفت ‏هایش بی‏ توجهی کنید و حساسیت نشان ندهید.
✅ لجبازی: ممکن است این رفتار کودک به سبب لجبازی باشد که در اثر بی‏ توجهی شما به خواسته ‏های منطقی‏ اش ایجاد شده است.
✅ انتقام‏جویی: گاهی کودک برای انتقام ‏جویی از پدر و مادری که دائم با هم درگیری و اختلاف دارند، چنین برخورد می‏کند.
💠💠💠💠
انجمن اولیا،ومربیان فارس


چاپ