در محضر قرآن شماره10

gh6.jpg

🌸🌸🌸هوالرحمن
در محضر قرآن شماره ۱۰
مورخ ۱۵/ ۰۲/ ۹۹دهم رمضان
🌹خدا کسی است که باید به دیدنش برویم
🌹خدا کسی که از آن سخت می هراسی ،نیست
🌸 در آیه ۵۳ سوره مبارکه انفال « کیفر به خاطر آن است که خداوند نعمتی را که به گروهی داده تغییر نمیدهد مگر آنکه آنها خودشان را تغییر دهند همانا خداوند شنوا و داناست» عواملی مانندگناه سبب تغییر نعمت های الهی به حساب آمده اند.
بازگشت از گناه و انحراف و حرکت در مسیر حق موجب سرازیر شدن انواع نعمتهای الهی است و گناهان و ستم ها انسان را از لیاقت بهره‌وری از لطف الهی دور میکنند.
امام صادق علیه السلام می فرمایند :«همواره از سختی ها و گرفتاری های روز و شب که عقوبت معصیت و گناهان شماست به خداوند پناه ببرید».
🌸در آیه ۳۱ سوره توبه معیار و محدوده دوستی ها مشخص میشود، اطاعت بی قید و شرط از دیگران نوعی پرستش آنان است و هرکس در راه معصیت خدا از دیگری پیروی کند او را پرستش نموده است.
بنابراین عشق ها، دوستی ها باید حد و مرز داشته باشد و این حد و مرز بایدسرچشمه اش وحی وامر الهی باشدوگرنه جز تباهی انحراف نتیجه ای حاصل نخواهد شد .
🌸در آیه ۳۶ سوره توبه نقش زمان های خاص در تربیت را بیان می نماید از جمله آنها ماه مبارک رمضان است، در احادیث می خوانیم درخشان ترین ماه در ماههای سال ماه رمضان و برترین روزها و ساعت هایش شبها و روزهای قدر است.
در این ایام نسیم رحمت پروردگار به شکل ویژه می وزد و ما باید خود را برای پذیرفتن این نسیم های رحمت الهی آماده کنیم که همان داشتن تقوا و انجام بندگی می باشد.
🌸 در آیه ۵۹ چهار مرحله برای رسیدن به تقرب به پروردگار متعال مطرح شده است ☘☘رضا و تسلیم به تقدیر الهی☘ اظهار رضایت به زبان☘ امید به فضل و کرم الهی ☘بی توجهی به دنیا و رغبت به خداوند همچنین در پایان این آیه می فرمایند :«الی الله راغبون» محبت خداوند زمینه ساز صبر، رضا و قناعت است امید است که همه ما در این ماه رحمت الهی شامل محبت خاص خداوند شویم انشاالله


چاپ