در محضر قرآن شماره 12

gh5.jpg

🌸🌸هوالشکور
در محضر قرآن
شماره ۱۲مورخ۱۷/ ۰۲/ ۹۹ دوازدهم رمضان
🌹تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز؟
🌹میکشم ناز یکی تا به همه ناز کنم!!
🌸در آیه ۹ و ۱۰ و ۱۱ سوره مبارکه هود ،در این سه آیه گوشه هایی از حالات روانی و نقاط ضعف اخلاقی افرادبی ایمان و کم ظرفیت در برابر مشکلات و ناراحتی ها و ظرفیت انسان های با تقوا و نیکوکار از طرف دیگر، تشریع شده است .
خداوند به عنوان آزمایش نعمتی را در اختیار انسان قرار می دهد و سپس آن را می گیرد در چنین حالتی معمولاً انسان دچار ناامیدی و ناسپاسی می شود، همچنین گاهی خداوند پس از رنجی که به انسان رسیده گشایشی در زندگی او به وجود می آورد در این حالت نیز انسان دچار شادمانی غرور و خودستایی می شود در هر دو حالت انسان از خدا غافل می‌شود ،در حالت اول با ناامیدی و ناسپاسی و در حالت دوم با غرور و خودستایی خدا را از یاد میبرد ..
در این میان بندگان خوب خدا و آنها که ایمان و تقوا دارند و کارهای شایسته انجام میدهندآنهااسیر تمایلات نفسانی خود نمی شوند و همه چیز را از خدا میدانند.
روزگار همیشه یکسان نیست بلکه طبق روایات روزگار دو چهره دارد گاهی با تو و گاهی بر علیه تو است ،آنگاه که به نفع توست مغرور مشو و آنگاه که به ضرر توست صبر پیشه کن، زیرا در هر دو حال مورد آزمایش الهی هستی .
به فرموده حافظ شیراز:
دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت عاقبت یکسان نماند حال دوران غم مخور
🌸آیه ۱۱۴ سوره مبارکه هود که یکی از امیدبخش ترین آیه های قرآن است می فرمایند:«در روز و اوایل شب نماز را برپا دار چرا که حسنات بدیها را محو می کندو این تذکری است برای کسانی که اهل تذکر اند» دستور به نماز طبق این آیه و آیات متعددی که در قرآن کریم به ما سفارش شده روشن ترین پند خداوند است .
در معنای این آیه پس از تذکر به برپایی نماز خداوند می فرمایند، انجام کارهای پسندیده گناهان را از بین می برد پس نماز حقیقی اولین و روشن ترین نمونه کار نیک است. درقسمتی از جزء دوازدهم سوره یوسف آمده است ، با وجود این که در نگاه اول صرفاً زندگی حضرت یوسف علیه السلام را عنوان می‌کند ولی بهترین نکات اخلاقی و اصلی ترین آداب اجتماعی را در اختیار انسان( در دو قالب گاه در مفهوم مخالف و گاهی دیگر مفهوم موافق) قرار میدهد .
🌸در آیه ۹ سوره یوسف ۴ نکته گوشزد می شود؛ اول ،فکر خطرناک انسان را به کار خطرناک می کشانددوم، حسادت انسان را تا برادرکشی سوق می دهدسوم، حسود خیال می کند با نابود کردن دیگران نعمتها به او داده می شود( چنانکه برادران یوسف چنین فکری کردند)وچهارم شیطان با وعده توبه در آینده راه گناه امروز را باز میکند .
🌸🌸🌸التماس دعا


چاپ