در محضر قرآن شماره 15

646465.jpg

🌺🌺🌺هوالکریم
در محضر قرآن شماره ۱۵
مورخ ۲۰ / ۲ / ۹۹ پانزدهم رمضان
باتبریک میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت
🌹 نیمه ماه خدا نور خدا آمد خوش آمد
🌹سبط پیغمبر امام مجتبی آمد، خوش آمد
🌺 آیه ۷ و ۱۵ سوره اسراء؛ نتیجه رفتارهای خوب و بد انسان به خود او باز می گردد.
نیکی و بدی ما به خداوند سود و زیانی نمی رساند بلکه نتیجه آن به خود انسان باز می گردد (هرچه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی) این نکته و توجه دادن به این مطلب در نظام اسلام جایگاه ویژه ای دارد.
نکته مهم این است که در آیه شریفه منظور از نتیجه در آخرت است اما گاهی این آیه در همین دنیا هم مصداق پیدا می کند و رفتار نیک و یا بد انسان به خودش برگردانده می شود.
🌺در آیه ۱۲ اسرا ء‌‌‌؛ از نگاه قرآن همه پدیده‌های عالم آیه خداوند متعال است.
خدای متعال در این آیه می فرماید : «شب و روز را نشانه قرار دادیم»
نشانه تابلو و علامت کارش این است که انسان را متوجه مسئله دیگری کند شب و روز هم باید ما را به یاد خدای متعال بیندازد. عاقلان در پدیده های هستی مطالعه می کنند و این پدیده ها را نشانه های قدرت پروردگار می بینند. (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است)
،🌺در آیه ۲۳ و ۲۴ سوره اسرا سفارش و احسان به والدین، که آن‌قدر وجود مبارک این دو مهم است که خداوند نام آنها را در کنار نام خودش آورده و می فرماید: «پروردگارت مقرر داشت که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید، اگر یکی از آن دو یا هر دو نزد تو به پیری رسیدند به آنان «اف» مگو  آنان را از خود مران و با آنان سنجیده و بزرگوارانه سخن بگو و از روی مهربانی و لطف، بال تواضع خویش را برای آنان فرود آور و بگو پروردگارا بر آن دو رحمت آور همانگونه که مرا در کودکی تربیت کردند»
احسان به والدین در کنار توحید و اطاعت از خداوند آمده است تا نشان دهد که این کار هم واجب عقلی و وظیفه انسانی است و هم واجب شرعی می باشد. رضایت آن دو رضای الهی و خشم آنان خشم خداست،احسان به پدر و مادر عمر را طولانی می‌کند و سبب می‌شود که فرزندان ما نیز به ما احسان کنند.
🌺 در آیه ۳۶ سوره اسرا که یکی از مطالب شگفت انگیز قرآن است، می فرماید: انسان به قلب خود مسئول هست.
در نظام حقوقی دنیا انسان نسبت به ظلمی که به دیگران می کند مسئول است اما این نکته که از نکات بدیع تربیتی قرآن است در هیچ نظام حقوقی سابقه ندارد که شما نسبت به قلب خودت هم مسئول هستی!!! این چشم و گوش ودل امانت هایی است که پروردگار به شما عطا کرده است و باید پاسخگو باشید که با این دل چه کردید.
امیرالمومنین می فرمایند: «یکی از بلاهای بزرگ فقر است و بدتر از آن بیماری و بدتر از بیماری جسم بیماری قلب است و یکی از الطاف الهی توانگری است و بهتر از آن سلامتی جسم، و برتر از سلامتی جسم، سلامتی روح و سلامت دل می باشد»
🌺در آیه ۶۶ از سوره کهف در مورد علم‌؛ اینکه علم به تنهایی هدف نیست بلکه باید مایه رشد باشد و انسان را به عمل صالح بکشاند و فروتنی آورد نه غرور و کبر.
نگاهی به معارف و علوم الهی تضمین کننده رشد و کمال انسان است همچنین نکته دیگری را گوشزد میکند و آن اینکه برای دریافت علم باید در مقابل استاد ادب و تواضع داشت و تواضع نسبت به عالمان و اساتید از اخلاق انبیا است.
🌺🌺🌺التماس دعا


چاپ