در محضر قرآن شماره 17

avatars-000219168773-4xonz0-t500x500.jpg

🌺🌺🌺هوالبصیر
در محضر قرآن شماره 17
مورخ, ۲۲ / ۲ / ۹۹ هفدهم رمضان
🌹به نام آنکه هستي نام ازو يافت
🌹فلک جنبش زمين آرام ازو يافت
🌺آیه ۸۷ و ۸۸ سوره انبیا‌؛ اعتراف به خطا نخستین گام برای رهایی از گرفتاری هاست.
«ما دعای او را به اجابت رساندیم از اندوه نجاتش بخشیدیم و این گونه مومنان را نجات می دهیم» خداوند در آیه ۸۷ اشاره به حضرت یونس می‌کند و نجوایی که با خداوند کرد، «خدایا جز تو معبودی نیست منزهی تو،من از ستمکاران بودم»
پس اقرار به گناه در پیشگاه خداوند خود یک کمال و از آداب دعاست، اینجاست که خداوند می فرماید: «مااو را از گرفتاری نجات دادیم چون او اعتراف به خطا کرد مومنان را هم همین گونه نجات می‌دهیم» یعنی مومن هم اگر گرفتار شد برای نجات از گرفتاری و استغفار و اعتراف، (البته فقط به درگاه خدای متعال داشته باشد).
هر کس این ذکر را با آن حال بگوید نجات می یابد «انی کنت و من ظالمین»
🌺آیه ۳۲ حج میفرمایند، تقوای دل مهمتر از تقوای سایر اعضا و جوارح انسان است.
از این آیه معلوم می شود همانطور که اعضا و جوارح انسان میتواند آراسته به تقوا باشد، دل انسان هم میتواند آراسته به تقوا باشد.
بعضی ها گناه نمی کنند اما در دل نسبت به دستورات پروردگار آن جایگاه بلند و ویژه را ندارند، که اگر داشته باشند عبادت آنها، از نوع عبادت امیرالمومنین علیه السلام می شود که فرمود : «خدایا من نه از ترس آتش و نه به طمع بهشت، بلکه چون تو را شایسته عبادت یافتم و تو را با عظمت دیدم برای همین تو را عبادت می کنم»
کسی که به این مقام برسد به تعبیر آیه ۳۲ این سوره هرچه که رنگ و بوی خدایی دارد در نگاه او بزرگ جلوه می کند و این نشان دهنده این است که علاوه بر اعضا و جوارح قلب انسان هم آراسته به زینت تقوا شده است
🌺 آیه ۳۴ و ۳۵ سوره حج ویژگی های (مخبتین) را بیان می کند خدای متعال یک دسته از انسانهای شریف را به ما معرفی می‌کند، کسانی که از آنها به عنوان ( مخبتان) یاد شده است، یعنی کسی که روح او مانند یک دشت وسیع بزرگ است و آرام و مطمئن است.
انسان های مومن اگر سکوت می‌کنند، سکوتشان نه از سر نادانی است یاازعجز، بلکه سکوتشان از درک عظمت پروردگار است.
این آرامشی که در بعضی بزرگان می‌بینیم همین اخباتی است که قرآن از آن یاد می کند.
خداوند ۴ ویژگی برای این افراد ذکر کرده که خوب است همه ما درمقام تربیت این ویژگی‌ها را در وجود خود ایجاد کنیم. ☘️وقتی نام خدا اورده میشود دل های آنها و متذکر می گردد ☘️نسبت به سختی ها صبور و بردبار هستند
☘️ اهل اقامه نماز می باشند( که این مورد بسیار سفارش شده و آثار عجیب خواندن نماز در زندگی قابل لمس می باشد) ☘️اهل انفاق به نیازمندان هستند.
انشاالله که با عنایت پروردگار جزاين گروه ازانسانهاي شريف باشيم.
التماس دعا🌸🌸🌸


چاپ