در محضر قرآن شماره 18

gh7.jpg

🌸🌸🌸هوالعزیز
درمحضرقرآن شماره ۱۸
مورخ۲۳/ ۲ / ۹۹ هجدهم رمضان
🌹کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را؟
کی رفته ایی زدل که تمنا کنم تو را؟
🌹 با صد هزار جلوه برون آمدی که من
با صد هزار دیده تماشا کنم تو را
🌸آیات ۱ تا ۱۰ سوره مومنون؛ خدای متعال در آیات نخستین جزء ۱۸ در مورد مومنان و خصوصیات آنها با ما صحبت می کند و می فرماید:« به تحقیق که مومنان رستگار هستند» صفات مومنین که از جمله آنها خشوع در نماز است، و نماز رأس همه برنامه هاست .
اولین ویژگی آن ها این است که نمازشان، نماز دیگری است نمازی خاشعانه که پیامبر فرمود: «معنایش این است که انسان در نماز متواضع باشد و با فروتنی در برابر پروردگار به نماز بایستد و تمامی ظرفیت قلبش را متوجه پروردگار کند».
پس مهمتر از اصل نماز خشوع در نماز است. ویژگی های بعد اینکه ☘️آنها از لغو و بیهودگی رو گردانند☘️ زکات می پردازند☘️ دامان خود را از گناه حفظ می کنند ☘️عهد و امانات خود را رعایت می کنند ☘️بر نمازشان مواظبت می نمایند . رستگاری مومنان طبق این آیات حتمی است .
🌹سوره نور، سوره عفاف و حیا و پاکدامنی است و دستورات متعددی که به حیا و عفاف می‌انجامد در آن گنجانده شده است.
🌸 آیه ۳۰ و ۳۱ سوره نور، در مورد حیای چشم و تاثیر آن بر عفاف و پاکدامنی می‌گوید: خداوند در این دوآیه به مردان و زنان مومن سفارش می کندکه« چشم هایشان را فرو بندند و پاکدامن باشند ».
همین جامشخص می‌شود که مراقبت از چشم ها تاثیر بسزایی در پاکدامنی و عفت دارد.( گناه را از سرچشمه باید جلوگیری کنیم و تقوا را از چشم شروع کنیم) زیرا چشم پاک مقدمه پاکدامنی ست. "البته این یک جاذبه غریزی است که باید آن را کنترل کرد "
🌸آیه ۵۸ سوره نور، حیای پدر و مادر در تعامل با فرزندان؛ در این آیات به ریزترین نکات تربیتی اشاره شده است. پدر و مادر ها در خلوت خودشان باید فضایی را ایجاد کنند که فرزندان اجازه ورود نداشته باشند و اگر خواستند وارد شوند حتماً با اجازه وارد شوند. پدر و مادر باید فرزند را، حتی فرزند نابالغ را اینگونه تربیت کنند و اینگونه عادت دهند که در این سه ساعت( یکی قبل از صبح یکی در میان روز که استراحت می کنند و یکی در شب و لحظه خواب) اگر می‌خواهند وارد اتاق پدر و مادر شوند حتماً با اجازه وارد شوند. کودکان باید پاکدامنی را از محیط خانه بیاموزند و رابطه‌ای آکنده از حیا بین پدر و مادر و فرزندان از مهمترین دستورات است. تمام این دستورات بر اساس حکمت است. امید است با عنایت پروردگار و توجه والدین در مسائل ریز تربیتی، بتوانیم فرزندانی شایسته تربیت کنیم.
التماس دعا ازهمه شماخوبان در این شبهای مبارک قدر 🙏🏻🌸🌸


چاپ