در محضر قرآن شماره 22

gh4.jpg

🌸🌸🌸هوالقادر
در محضر قرآن شماره ۲۲
مورخ ۲۷/ ۲ /۹۹ بیستم رمضان
🌹راهی به خدا دارد خلوتگه تنهایی
🌹آنجا که روی از خود، آنجا که به خود آیی
🌸آیات ۴۱ و ۴۲ سوره احزاب؛« ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را بسیار یاد کنید، او را در صبح و شام تسبیح نمایید و به پاکی بستایید»
یاد خداوند تنها به زبان و گفتار نیست ،بلکه در هر کار و حرکتی رضایت خداوند را در نظر داشتن است.
یاد خدا تنها وسیله آرامش دلهاست و اعراض از ذکر خدا مایه خسران است. امام صادق علیه السلام می فرمایند:« هر چیزی حدی دارد جز یاد و ذکر خداوند».
🌸 آیه ۱۰ سوره فاطر، عزت در انحصار خدای متعال است ؛انسان هایی که به دنبال عزت هستید بدانید عزت از آن خداوند است.
همه مردم به دنبال عزت هستند اما گاهی مسیر دستیابی را به اشتباه می روند، اگر کسی می‌خواهد عزت دنیا و آخرت را داشته باشد؛ باید از سرچشمه عزت و بزرگواری که خداوند متعال است پیروی کند.
🌸 آیه ۱۵ سوره فاطر؛ توجه به فقر، انسان را از طغیان در برابر خدای متعال بازمی‌دارد .
خدای متعال در این آیه این نکته را به مومنین و انسانها گوشزد می کند؛ بدانید همه شما به خدای متعال نیازمندید فقط اوست که بی نیاز است توجه به فقر و اینکه انسان به خدا نیاز دارد و اینکه اگر انسان توجه کند به فقر خودش ،در برابر خدای متعال برای رشد، به درگاه او بیشتر پناه می برد و توسل می جوید.
🌸 آیه ۲۸ سوره فاطر ،علم حقیقی مهمترین عامل خشیت است .
خداوند متعال در این آیه به برخی از نشانه های شگفتی طبیعت اشاره می‌کند و بعد می فرماید :«این را بدانید فقط کسانی خشیت خدا را در دل دارند که عالم باشند».
معلوم می شود اگر انسان عالم حقیقی باشد، علم حقیقی نتیجه‌اش خشیت و فروتنی در برابر پروردگار است .
بعضی از علم ها صرفاً یک سری اطلاعات و محفوظات است ،اگر واقعی باشد عبودیت انسان به درگاه پروردگار بیشتر می شود.
🌸🌸🌸التماس دع


چاپ