در محضر قرآن شماره 23

gh5.jpg

🌸🌸🌸هوالغفور
در محضر قرآن شماره ۲۳
مورخ۲۸ / ۰۲ /۹۹ بیست و سوم رمضان
🌹دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
🌹چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی
آن شب قدر که این تازه براتم دادند
🌸سوره یس :مطالب این سوره که آن را"قلب قران "نامیده اند، برمحورعقاید است .در بخشی از این سوره برخی از آیات عظمت پروردگار هستی به عنوان نشانه های توحید اشاره شده و در بخش دیگر مسائل مربوط به معاد عنوان گردیده است.
🌸 در آیه ۷۰ این سوره خداوند می فرماید:« این قرآن برای آن است که تا هرکس زنده دل است هشدارش دهد و حجت را بر کافران تمام کند و گفتار خدا درباره آنان محقق گردد».
در تفسیر این آیه چند نوع حیات را عنوان کرده‌اند☘️ حیات نباتی ☘️حیات حیوانی️ ☘️☘️حیات فکری☘️ حیات اجتماعی☘️ حیات قلبی و روحی، مومنان انسان های زنده دل و برخورداراز حیات واقعی و معقول می باشند و کافران، همچون مردگان، محروم از حیات واقعی هستند. هشدار های قرآن از سرچشمه علم الهی و مایه تذکر و تنبه و پذیرش هستند توجه به این هشدارها نشانه زنده دلی است.
🌸 آیه ۱۰۲ سوره صافات؛ تاثیر تربیتی توجه به اسرار عبادات؛ هریک از اعمال عبادی که ما انجام می دهیم دارای اسراری است که توجه به این اصرار در تاثیر عبادت بسیار اثرگذار است .
ربوبیت خداوند سبب راهگشایی است و اگر در راه خدا گام برداریم و به الطاف او مطمئن باشیم به بن بست نمی‌رسیم و با توکل و توجه به خداوند راه را پیدا می کنیم.
نکته دیگر این آیه؛ اولاد صالح هدیه الهی است و بهترین یاردر مسیر حرکت خانواده به سوی خدا است. امید که همه ما مشمول این برکت الهی گردیم .
🌸آیه ۴۵ و ۴۶ سوره صاد؛ آثار تربیتی توجه به معاد را ذکر می کند.
خدای متعال در این آیه شریفه درموردعامل رشد وتربیت انبیا می فرمایند :«با یک امر نابی پیامبران را خالص کردیم و آن( ذکر الدار) است ،یعنی یاد آخرت .
یاد آخرت انسان را می سازد، کسی که
قیامت و حساب و کتاب پروردگار را باور کند، به راحتی می تواند اهل نیکی و انفاق باشد. بی جهت نیست که یک پنجم آیات قرآن به
معاد و قیامت اختصاص دارد.
🌸آیه ۳ سوره مبارکه زمر ؛اخلاص عامل قبولی اعمال است.
خدای متعال در آیه ۲ و ۳ می فرماید:« ای پیامبرماازتومی‌خواهیم خدا را خالصانه بپرستی »
اگر انسان در اعمال و رفتارش خلوص را کنار بگذارد اعمالش بی ارزش می شود .
پیامبر فرمود: خدای متعال عملی را نمی پذیرد مگر اینکه خالصانه انجام دهد .
خداوندعزیزمیفرماید:« کاری که برای من باشد، اگر کم باشد، هم زیاد است و کاری که برای غیر من باشد، هر مقدار که زیاد باشد، بی ارزش است.
دو صفت که خدای متعال اعمال نیک را بدون آنها نمی پذیرد اول تقوا و دوم اخلاص است .
🌸🌸🌸التماس دعا

 


چاپ