در محضر قرآن شماره25

646465.jpg

🌸🌸🌸هوالکریم
در محضر قرآن شماره ۲۵
مورخ ۳۰/ ۲ /۹۹بیست و پنجم رمضان
🌹 دیده ای را که مطهر شده با اشک سحر
جام وصلی ز سبوی رمضان اش دادند
🌹 آن دلی را که عیارش به دعا خالص شد
نیمه شب وقت مناجات، زبانش دادند
🌸 آیه ۳۶ سوره مبارکه زخرف؛ غفلت از یاد خدا مایه تسلط شیطان است .خدای متعال در این آیه این نکته را متذکر می شود که هر کس از یاد خدای مهربان غافل شود، شیطان براو مسلط می‌شود و آرام آرام او را به سمت دنیایی شدن و مادی شدن پیش می برد .
کم کم زندگی آنهاسراسرتوجه به دنیا می شود و بدتر از آن اینکه تصور می کنند که این مسیری را که در پیش دارند ،مسیر درستی است
از معصوم است که در هر حال یاد خدا و ذکر خدا بگویید، مومن در هر حال یاد خدا و نام خدا (حتی در فعالیت های روزمره )انجام می‌دهد تا گرفتار غفلت از یاد خدا نشود.
🌸آیه ۴۲ سوره زخرف؛ «مسلمانان در قبال قرآن مسئول اند این کتاب (قرآن )مایه تذکر و یادآوری است (ای پیامبر) برای تو و قوم تو» پیامبر فرمودند:« زمانی که فتنه ها مانند پاره های شب تار به شما هجوم آوردند ،بر شما باد که به دامن قرآن پناه ببرید).
قرآن شفاعت کننده ای است که در ابعاد مختلف زندگی و سبک زندگی راهنما و راهگشاست .امید است که همه ما اهل انس و الفت با قران باشیم .
🌸آیه ۱۵ سوره جاثیه «هر کس کار شایسته ای انجام دهد پس به سود خود اوست و هرکس عمل بدی مرتکب شود پس به زیان خود اوست »
قرآن بارها با بیانات گوناگون به این نکته اشاره فرموده است که "نتیجه عمل به خود انسان بر می گردد" چنانچه می فرماید:« هر کس خدا را شکر کند پس برای خویش کرده و هرکس کفر ورزد به زیان خویش است و هر کس هدایت پذیرفت به نفع خود است و هرکس گمراه شد به ضرر خود اوست»
🌸 ۲۱ سوره جاثیه ؛زندگی و مرگ انسانهای با تقوا و گنهکاران یکسان نیست، خدای متعال در این آیه به این نکته اشاره می کند؛ آیا آن هایی که اهل گناه هستند با آنهایی که زندگی با تقوا دارند یکسان هستند ؟؟
زندگی مومن با زندگی کنه کار متفاوت است، لذت هایی که مومن از زندگی می برد و در مقابل زندگی گناهکاران که پر از آلودگی است با هم تفاوت زیادی دارد؛ مومن سرپرستش خداست ،خداوند بر دل مومن آرامش نازل میکند ،اما گناهکاران در دل ترس و وحشت و نا آرامی دارند، مومن از خدا می ترسد اما گنهکار از مردم می ترسدو رضایت مردم برایش بالاتر از رضایت پروردگار است.
🌸🌸🌸التماس دعا


چاپ