در محضر قرآن شماره 26

gh6.jpg

🌸🌸🌸هوالمصور
در محضر قرآن شماره ۲۶
مورخ ۳۱/ ۲ /۹۹ بیست و ششم رمضان
🌹گر خدا داری، ز غم آزاد شو
🌹از خیال بیش و کم آزاد شو
🌸آیه ۳۸ سوره محمد؛ نقش تربیتی توجه به از دست رفتن فرصت ها است.
خداوند در این آیه مومنان را دعوت به انفاق می کند و می فرمایدبخل نورزید، زیرا ممکن است دیگر فرصت انفاق نداشته باشید .
مهم و لازم است که مومن بداند همه این فرصت هایی را که دارد همیشه نمی ماند. پیامبر فرمود:« اگر دربی از خیر به روی انسان باز شد انسان باید قدر بداند، چون نمی داند چه وقت توفیق انجام خیر از او گرفته می شود ».
🌸آیه ۲۶ سوره فتح؛ مومن از تعصبات کور و جاهلی به دور است .
خدای متعال در این آیه به تعصّب جاهلی اشاره میکند، یعنی اینکه ،انسان بر مدار ملاک های خرافی باشد؛ این رفتار و این خلق و خو تعصب جاهلی است.
امام علی علیه السلام می فرمایند:« تعصب جاهلی از خطرات و حیله های شیطان است و آنچه انسان را در برابر تعصب جاهلی حفظ می کند سکینه و آرامش است».
🌸در سوره حجرات که به سوره آداب و اخلاق اجتماعی معروف است (و همه شما را به خواندن تفسیر این سوره توصیه می کنم) سه نمونه از آداب عنوان گردیده، ☘️ادبی که بین بنده و خدای سبحان باید رعایت شود☘️ آدابی که مربوط به پیامبر است☘️ و مورد سوم آدابی که مربوط به مسائلی است که مردم در برخورد با یکدیگر در زندگی باید آن را رعایت کنند .
🌸آیه ۱۱ سوره حجرات در مورد تمسخر و استهزاء است .
مسخره کردن در ظاهر یک گناه، ولی در باطن چند گناه است در مسخره کردن ،گناهان تحقیر ،خوار کردن، کشف عیوب، غیبت، کینه، فتنه، طعنه به دیگران نهفته است و ایمان با مسخره کردن بندگان خدا سازگار نیست.
🌸 آیه ۱۲ همین سوره می فرماید:« ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری گمان ها دوری کنید ،زیرا بعضی گمان ها گناه است و در کار دیگران تجسس نکنید و بعضی از شما دیگری را غیبت نکنداز خدا پروا کنید همانا خداوند توبه پذیر و مهربان است» در ادامه آیه قبل این آیه به عواملی چون سوء ظن و تجسس و غیبت اشاره می‌کند در قرآن به حسن ظن سفارش شده و از گمان بد نسبت به دیگران، نهی گردیده است و همچنین در مورد تجسس و غیبت تذکر داده و ما را از این رذایل اخلاقی نهی فرموده است.
گناه گرچه در ظاهر شیرین و دلنشین است ولی در دید باطنی و ملکوتی خباثت و تنفر آور است .امید است که همه ما با کمک پروردگار سبحان مزین به اخلاق اسلامی و انسانی شویم.
🌸🌸🌸التماس دعا


چاپ