در محضر قرآن شماره ۲۸

gh7.jpg

🌸🌸🌸هوالباریء
در محضر قرآن شماره ۲۸
مورخ ۲ /۳ /۹۹ بیست و هشتم رمضان
🌹لطف خدا بیشتر از جرم ماست
🌹نکته سربسته چه دانی خموش
🌸آیه ۹ سوره حشر رابطه ایمان و ایثار؛ واژه ایثار یعنی، تقدیم کردن دیگری بر خود در این آیه خداوند ایمان و ایثار را در کنار هم قرار داده است .
معلوم می‌شود که از لوازم ایمان، ایثار است، کسی که اهل ایمان باشد و خدا را دوست داشته باشد باید سایر مومنان را هم دوست داشته باشد و برای رفع مشکلات آنها تلاش کند.بالاترین مرتبه ایمان ایثار است
🌸سوره منافقین خدای متعال در آیات جزء ۲۸ سوره ای را به نام منافقان نازل کرده است. این سوره ویژگی‌های منافقان را تشریح می‌کند .پیامبر اکرم فرمودند:« مومنان در پرتو ایمان هستند، مشرکان هم شر کشان آشکار است،، اما نگرانی من از ناحیه منافقان است »کسانی که دلشان با شما نیست اما زبانی با شما همراهی میکنند .
خصوصیاتی که در این سوره برای منافقان ذکر گردیده است☘️ دروغگو هستند☘️ ظاهری آراسته و زبانی چرب دارند اما دلشان اینطور نیست☘️ خود برتر بینی و تکبر دارند☘️ تلاش می‌کنند که به عزت دست پیدا کنند اما از غیر مسیر خدا، عزت را در غیر مسیر خدا می‌دانندو..
🌸 آیه ۶ سوره تحریم مسئولیت انسان در قبال تربیت خانواده ؛در آیات متعددی از قرآن به رسالت انسان در برابر خانواده‌اش اشارهشده است ، از جمله این آیه، که خداوند مومنان را دستور می دهد و امر می کند که نه تنها خودتان ،بلکه خانواده خود را هم باید از بدیها و پلیدیها نجات دهید.
از پیامبر پرسیدند؛ چطور می توانیم به این آیه عمل کنیم؟ فرمودند:« آنها را دعوت به سمت رفتارهای پسندیده کنید و از رفتارهای ناپسند باز دارید زیانکاران واقعی کسانی هستند که خود و خانواده شان را در قیامت باخته‌اند».
🌸 آیه ۹ سوره منافقون عوامل غفلت از یاد خدا؛
« ای کسانی که ایمان آورده‌اید اموال و اولاد تان شما را از یاد خدا غافل نسازد و کسانی که چنین کنند آنان همان زیانکاران اند»
عوامل بازدارنده از یاد خدا به نقل از قرآن چند مورد است؛ اموال و فرزندان تجارت و داد و ستد فزون طلبی آرزوهای طولانی دنیا طلبی اما ذکر این نکته حائز اهمیت است که، علاقه به دنیا آنگاه خطرناک است که انسان دنیا را مقدمه آخرت نبیند و هدفش در تمام کارها دنیا باشد ولی اگر علاقه به دنیا، مانع از انجام وظایف الهی نشد و انسان به تکلیف خود عمل کرد اینجا دیگر انتقادی نیست.
🌸آیات ۲ و ۳ سوره طلاق« و او را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد و هر کس بر خدا توکل کند او برایش کافی است همانا خداوند کار خود را محقق می‌سازد و برای هر چیز اندازه ای قرار داده است »
حل مشکلات از طریق گناه، رفتن به بیراهه است و تقوا و خداترسی موجب خروج انسان از مشکلات و تنگناهای زندگی است.
رعایت امور معنوی در زندگی مادی بسیار اثر گذار است انسان متقی خواست خود را در مسیر خواست و اراده خدا قرار می دهد و چون اراده الهی به بن‌بست ندارد انسان متقی نیز به بن‌بست نخواهد رسید.
تقوا و توکل دو اهرم برای خروج از بن بست ها هستند .
🌸🌸🌸التماس دعا


چاپ