در محضر قرآن شماره 29

454478.jpg

🌸🌸🌸هوالحکیم
درمحضر قرآن شماره ۲۹
مورخ ۳ /۳ /۹۹ بیست ونهم رمضان
🌹اندر دل من درون و بیرون هممه اوست
🌹اندر تن من جان ورگ وخون همه اوست
🌸آیه ۴ سوره قلم ؛پیامبر اکرم اسوه اخلاق حسنه ؛خدای متعال می فرماید:« ای پیامبر خلق و خوی تو خلق و خوی بزرگی است» خدایی که دنیا را کوچک می شمارد خلق و خوی پیامبر را بزرگ می نامد، و این نشانگر وسعت بی انتهای عظمت و بزرگی خدای سبحان و همچنین وسعت نظر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله میباشد.
پیامبر اکرم هدف رسالت خودشان را تکمیل و توسعه مکارم اخلاق دانستند .
🌸آیات ۱۰ و ۱۱ سوره مبارکه قلم؛ بعضی از رذایل اخلاقی را عنوان کرده اند: خداوند به پیامبر می فرماید :«کسانی که زیاد قسم می خورند و اهل عیب جویی و طعنه زدن به دیگران هستند و همچنین از کسانی که اهل سخن چینی هستند پیروی مکن »
این رذایل، رذایل مهلک اخلاقی است که هم در امور اجتماعی و هم در امور شخصی فرد و دیگران تاثیر می گذارد.
امیرالمومنین می فرماید:«شما تیغ را در چشم طرف مقابل می‌بینید اما درخت نخل را در چشم خود نمی بینید »
کنایه از اینکه گاهی یک عیب کوچک از دیگران برای انسان جلوه می کند، در حالی که عیوبی به مراتب بزرگتر در وجود خود دارد.
.🌸آیات ۱۹ و۲۰ و ۲۱ سوره معارج، برخی از رذایل اخلاقی که از جمله آنها حرص و بی تاب بودن را عنوان می‌کند .
خدای متعال در این سه آیه به سه صفت زشت و رذیله اخلاقی دیگر اشاره می‌کند ؛که اولین آنها است حرص است ،انسانی که تربیت نایافته هست حریص است که البته امیرالمومنین می فرمایند انسان حریص، همیشه اسیر است.
ویژگی دوم جزع بیتابی، زمانیکه مشکلی برای شخص پیش بیاید، همچنین اگر خیری به او برسد سد راه دیگران می شودوبخل میورزد اما درمان همه این رذایل اخلاقی در آیه ۲۱ ذکر گردیده است؛« مگر نمازگزاران» آنها که با خدا راز و نیاز دارند و به خدا دل داده اند نه حریص، نه بخیل و نه اهل جزع و فزع هستند ،البته نمازگزارانی که بر نمازشان و عبادات شان مداومت دارند.
🌸 آیه ۸ سوره مزمل یکی از برترین صفت های انسانی را عنوان می کند که انقطاع الی الله است .
در این آیه به پیامبر می فرماید «نام خدا را به یاد بیاور و از غیر خدا قطع امید کن و فقط و فقط به خدا دل ببند »
خدایا فقط و فقط به تو دلبسته ام و از غیر تو قطع امید کرده ام، که اگر کسی به این مقام برسد، خدای متعال دعای او را مستجاب میکند.
در سحرهای ماه مبارک در دعای ابوحمزه می گوییم «خدایا از تو ایمانی می طلبم که به واسطه آن ایمان تو در دل من خانه گزینی و تو همدم قلبم شوی »انشاالله، که به همه ما توفیق این انقطاع به سوی خودش را عطا بفرماید.
🌸آیه ۹ سوره انسان؛ دکار برای خدا باعث بی نیازی از پاداش و تشکر مردم است.
کمال واقعی زمانی است که نیکی در انسان نهادینه شود آنچه به عمل ارزش می‌دهد، انگیزه خالصانه و اخلاص در عمل است. زمانی که انجام دادن کار فقط برای خدا باشد (که در آیه ۸ سوره مزمل عنوان گردید )فقط برای خدا باشد دیگر انسان نیازی به تشکر و پاداش از سوی مردم ندارد و فقط خدا را در نظر دارد.
🌸🌸🌸التماس دعا


چاپ