در محضر قرآن شماره ۳۰

5154230.jpg

🌸🌸🌸هوالمتعال
در محضر قرآن شماره ۳۰
مورخ۴/ ۳/ ۹۹ سی ام رمضان
🌹خوش بر کسی که سفره نشین خدا بود
از هرچه غیر خواسته ی او جدابود
🌹درب کلاس درس خدا چون گشوده شد
خوش بر مطلبی که قبول انتها بود
🌸آیه ۱۴ سوره مطففین؛ گناه عامل زنگارگرفتن دلهاست .
خدای متعال در این آیه می فرماید: بعضی از انسان ها به خاطر گناهانی که مرتکب می شوند دل‌های شان دچار زنگار می‌شود.
غباری روی آیینه دل می‌نشیند و آیینه ای که غبار گرفته نمی تواند منعکس کننده نور باشد. به قول سعدی :«آیینه ،صورت غیب است ولیکن ،شرط است که بر آیینه زنگار نباشد» پیغمبر فرمودند :«قلب‌های شما زنگار می گیرد آن گونه که آهن زنگ می زند و قرائت قرآن و داشتن تقوا باعث جلای دل ها خواهد بود».
🌸آیه ۲۷ تا ۳۰ سوره فجر؛ اطمینان نفس از بهترین حالات روحی است.
در این آیات خداوند بعضی از نفس های کمال یافته را مورد خطاب قرار می دهد «که به مرتبه اطمینان نائل شده ای به سوی پروردگارت باز گرد در حالی که از او راضی هستی و خدا هم از تو راضی است».
دل آرام و نفس مطمئنه با ذکر خدا به دست می آید.
🌸آیات ۵ تا ۱۰ سوره لیل ؛تکرار اعمال خوب یا بد باعث آسان شدن آنها می شود.
کسی که در راه خدا از مال خود بگذرد و تقوا پیشه کند و باور داشته باشد که خداوند متعال ارزشمندتر از داشته های دنیوی است، چنین انسانی برای انجام کارهای پسندیده به آسانی و به راحتی اقدام خواهد کرد ، خداوند نیز راه را برای انجام کارهای پسندیده این انسان‌ها هموار می‌کند؛ اما آنهایی که بخل می‌ورزند و به دنبال بی نیازی توسط مال دنیا هستند و پاداش پسندیده و مناسب خدای متعال را انکار می کنند ،راه برای انجام گناهان برای این اشخاص هموار می شود. پس معلوم می شود هر قدر انسان بیشتر به سمت کارهای پسندیده مبادرت ورزد انجام کارها برای او آسان می شود و البته کسی که تن به گناه می دهد ،آرام آرام به جایی می رسد که سخن هیچ کس در او تاثیری نمی گذارد. امیرالمومنین علی علیه السلام می فرمایند :«خودت را عادت بده به استغفار، اعمال پسندیده داشتن و خصایص پسندیده اخلاقی تا آن ها در وجود تو ملکه شوند».
🌸آیات اولیه سوره تکاثر؛از رذایل مهلک اخلاقی تکاثر است ؛ به معنای فزون طلبی و تفاخربر،داشته ها است. فزون طلبی انسان را به غفلت وادار می کند؛ آری کسانی که در این بازار عمر ،خود را به هوس های خود یا دیگران بفروشند و به فکر رضای خداوند نباشند خسارتی سنگین به خود وارد کرده‌اند.
🌸 در آیه ۵ سوره فلق،« و از شر حسودان آنگاه که حسدورزند».
تلاش برای به دست آوردن کمالات ارزش است، ولی آرزو و تلاش برای نابود کردن کمالات دیگران حسادت است .در احادیث می‌خوانیم حسادت ایمان را میخورد، آنگونه که آتش ،هیزم را .
قرآن ریشه بسیاری از گناهان را حسادت دانسته است تا جایی که این رذیله اخلاقی را ریشه کفر می داند. حسود معمولاً منافق است، در ظاهر اظهار علاقه می کند ولی در باطن کینه و بغض دارد؛ برای درمان این رزیله اخلاقی باید اینگونه فکر کرد؛ دنیا کوتاه و کوچک است و غصه برای آن ارزشی ندارد و همچنین ما نیز نعمت هایی داریم که دیگران از آن محرومند. 🌸🌸🌸عیدتون مبارک والتماس دعا ازشما خوبان


چاپ