رحلت جانسوز بنیانگذار جمهوری اسلامی و قیام خونین 15 خرداد تسلیت باد

1873574794-talab-org.jpg

گل رفت و شمیم خوشش اینجاست هنوز

بلبل به هوای گل چه شیداست هنوز

رفتی ز جهان گرچه اي روح خدا

لیکن علم مهر تو بر پاست هنوز

رحلت جانسوز امام خمینی«ره» تسلیت باد


چاپ