باشگاه مجازی بدنسازی وآمادگی جسمانی در شبکه آموزشی دانش آموزان "شاد"

WhatsApp Image 2020-06-06 at 02.48.26.jpeg

"باسمه تعالی" باسلام واحترام؛به استحضارمی رساند کانال باشگاه مجازی بدنسازی وآمادگی جسمانی در شبکه آموزشی دانش آموزان "شاد" باهدف انجام فعالیت های ورزشی درخانه راه‌اندازی شده است.بدین منظوردفترتربیت بدنی وفعالیت های ورزشی مطالب راطبق جدول ذیل در کانال بارگذاری می نماید.لذامحبت فرماییدبه معلمان تربیت بدنی،آموزگاران پایه، دانش آموزان واولیای گرامی جهت استفاده ازظرفیت این کانال اطلاع رسانی گردد. باتشکر


چاپ