جلسه جناب آقای توکل با خدا با مدیران و آموزگاران پایه اول

جلسه جناب آقای توکل با خدا با مدیران و آموزگاران پایه اول دبستان دختر و پسر و همچنین مسئولین سایت در رابطه با برگزاری احتمالی کلاس های مجازی برای پایه اول به بهترین شکل

IMG_7216 (Copy).jpg


چاپ