پیام مشاوره ای 8

1

آینده مملکت، در کلاس درس معلم !

🌸 مراقب ادیسون‌ها باشیم!

ادیسون به خانه بازگشت، یادداشتی به مادرش داد و گفت: این را آموزگارم داد...گفت فقط مادرت بخواند!
مادر در حالی که اشک در چشمانش داشت متن را برای کودکش این گونه خواند: فرزند شما یک نابغه است و این مدرسه برای او کوچک است...آموزش او را خود بر عهده بگیرید!
سالها گذشت...مادر از دنیا رفته بود؛ روزی ادیسون که اکنون بزرگترین مخترع قرن بود در گنجه خانه خاطراتش را مرور میکرد برگه ای در میان شکاف دیوار او را کنجکاو کرد آن را در آورده و خواند. نوشته بود: کودک شما کودن است از فردا او را به مدرسه راه نمی دهیم!
ادیسون ساعتها گریست و در خاطراتش نوشت: توماس آلوا ادیسون؛ کودک کودنی بود که توسط یک مادر قهرمان به نابغه قرن تبدیل شد. بله او مخترعی بود که 2332 اختراع در سراسر جهان را به نام خودش ثبت کرد!


چاپ