مقام آوران مسابقات دو میدانی ،شطرنج و تنیس روی میز در سطح ناحیه

WhatsApp Image 2020-07-06 at 11.31.03 AM.jpeg

WhatsApp Image 2020-07-06 at 11.31.04 AM.jpeg

WhatsApp Image 2020-07-06 at 11.31.04 AM(1).jpeg

WhatsApp Image 2020-07-06 at 11.31.05 AM.jpeg


چاپ