جلسه توجیهی ریاضی استاد مرادی با اولیا پایه چهارم

IMG-20191202-WA0016 (Copy).jpg

 

IMG-20191202-WA0014 (Copy).jpg

 

IMG-20191202-WA0015 (Copy).jpg