فرهنگ سازی مصرف میوه و سبزیجات

جهت فرهنگ سازی مصرف میوه و سبزیجات دانش آموزان عزیر مراسمی در طبیعت دبستان برگزار شد 

 


چاپ