جلسه اولیاء با مربیان فوق برنامه

جهت آشنایی اولیاء محترم پایه های چهارم ،پنجم  و ششم با عملکرد مربیان فوق برنامه ساعت 8:30 الی 10 صبح فردا  مورخ 28 آبان ماه جلسه ای در سالن آل یاسین  برگزار می گردد ، حضورهمگی عزیزان الزامی می باشد 


چاپ