سخنی با اولیا

سلام عزیزان 🌹

 لطفا برای خودتان و کلیه اعضای خانواده وارد سایت

salamat.gov.ir

شوید و ثبت نام بفرمائید کارت ملی و تاریخ تولد خود را همراه داشته باشید.🔸

🔻اطلاعات را صحیح وارد نمائید اجازه دهید غربال گری انجام شود. 🔻

🔹کمتر از پنج دقیقه از شما وقت می گیرد.


چاپ